Browsing: Andre om Løvetannavisen

Andre om Løvetannavisen

Under årets Arendalsuka var Løvetannavisen på plass. Det ble flotte møter med menneskene bak de frivillige, offentlige og private organisasjoner.– Vi fikk endelig mulig til å treffe menneskene bak de frivillige organisasjonene. Det var fint å kunne snakke om det vi sammen kjemper om, sier daglig leder i Løvetannavisen Else Mari Hagen.Men det var ikke bare de kjente organisasjonene Løvetannavisen traff på. Andre frivillige organisasjoner som ikke var kjent med avisen var også tilstede. Responsen

Andre om Løvetannavisen Bageren

Jeg hilser Løvetannavisen velkommen. Det er et stort behov for å få ut mer informasjon om de sidene Løvetannavisen ønsker å belyse. Det sier..“Bageren i byen” Espen Albert.Mange som enten selv sliter med rus og/eller psykiske utfordringer, trenger å få vite mer om hvilke muligheter som finnes i behandlingsapparatet. Vi vet også at mange frivillige organisasjoner gjør et flott arbeid. Men det er ikke alle som vet hvilke tilbud som gis, og hvordan man får kontakt med disse, sier Albert.Er man i en