Browsing: Fagpersoner Fysisk Helse

Fagpersoner Fysisk Helse Treningskontakt

Treningskontakt – Det betyr noe, det gjør en forskjell når det kommer en person og ringer på døren. På forhånd har de avtalt at det passer å møtes denne dagen. De skal ut å gå tur, eller gjøre noe annet hyggelig som har med bevegelse å gjøre. -Forskjellen er at jeg tør å gå ut døren, få frisk luft, får prate med noen og ikke minst, jeg føler meg så mye bedre etter at jeg har vært i bevegelse, sier Zohreh Abishzaden.For 3 år siden fikk hun angst. Angsten gjør at hun plutselig kan begynne å gråte

Fagpersoner Fysisk Helse Snakk om mobbing er bemannet med fagpersonell 

Det er bokstavelig talt personell som kan sitt fag som utgjør bemanningen i Snakk om Mobbing. Barn og unge som tar kontakt med den nye chattetjenesten Snakk om Mobbing blir møtt av personell som har en god helse- faglig bakgrunn og utdannelse. For å være frivillig må man ha en relevant bachelorgrad eller tilsvarende, for eksempel innen pedagogikk, helse- eller sosialfag. Vi oppfordrer også tredje års- studenter til å henvende seg. Og felles for alle som skal jobbe her, er at de må fremlegge en g

Fagpersoner Fysisk Helse omsorgsovertakelse

Barnevern- Hverdagen for de ansatte i barnevernet handler om noe langt mer enn barn som blir tatt fra foreldrene. I fjor endte syv av i alt nærmere 900 behandlede saker med omsorgsovertakelse. Oppfølging, hjelp til selvhjelp og samarbeid med de berørtes familier, nettverk og andre hjelpetiltak er det som preger hverdagen. Gjennom oppslag i media Gjennom oppslag i media kan man ofte sitte igjen med inntrykk av at de fleste sakene som barnevernet får til behandling gjelder omsorgsovertakelse. Man