Browsing: Fagpersoner Overgrep

Fagpersoner Overgrep Overgrep

Seksuelle overgrep, utført av barn og unge, ties ofte i hjel. Men det skjer oftere enn du skulle tro, og i alle samfunnslag,  selv i ”de beste familier”.– Det er i utgangspunktet vanskelig å forestille seg at barn kan begå seksuelle overgrep.Men et av samfunnets mest tabubelagte emner, er faktisk overgrep mellom barn i nær familie, sier Marita Sandvik, fagrådgiver, Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Brøset. Hun har skrevet sin masteroppgave om temaet, og mener det er på tide med åpenhet rundt

Fagpersoner Overgrep Ulike former for vold – fakta

Ulike former for vold – faktaMange er usikre på hva vold egentlig er. Ulike former for vold kan både gripe over i hverandre og opptre samtidig.                                                                                                                           Fysisk vold:All vold som innebærer fysisk kontakt – spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting, kvelertak.Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold.Psykisk vold:Bruk av ord og stemme som truer,

Fagpersoner Overgrep vold

Vold i nære relasjoner koster samfunnet enormt, faktisk mer enn kreftsykdommen. Dessverre så har ikke vold i nære relasjoner blitt noe mindre med årene, etter vår erfaring, sier faglig leder ved Vest-Agder Krisesenter, Tove Hægg Versland.– Det handler om mennesker som får livene sine ødelagt. Det gjelder mest kvinner, noen menn, og et betydelig antall barn. Skadevirkningene av at noen, som regel menn, utøver vold i nære relasjoner er betydelige, fremholder hun. – Bare her i Vest Agder har vi ru

Fagpersoner Overgrep overgrep

Når vi hører om overgrep av barn, vil vi helst lukke både ører og øyne, vi vil ikke vite, temaet blir for vanskelig.I vår villeste fantasi kan vi ikke forestille oss hva som egentlig skjer. Og ja, virkeligheten er ofte verre enn fantasien. Så lenge vi lukker øynene våre kan vi ikke oppdage, eller si i fra slik at barnet får nødvendig og god hjelp, som dette lille barnet absolutt skal ha. Gutter også utsatt– Det skal også sies at for en voksenperson som ikke har opplevd noe i nærheten av et overg