Browsing: Fagpersoner Psykisk Helse

Andre relevante fakta fri som fuglen

Fremdeles er det slik at vi trenger opplysning og kunnskap om homofili. Fremdeles er mange livredde for å si at de elsker en person som har samme kjønn som dem selv. Fremdeles kommer vi med reaksjoner som sier gjennom kroppsspråk og ord; at jeg vil ikke bli identifisert med deg. Altså er det lettere å skyve deg som homofil ut fra fellesskapet du kanskje har tilhørt lenge, komme med sarkastiske og nedlatende kommentarer til deg på jobb, enn å lytte til hva du har å si, eller hvem du er. Er det m

Fagpersoner Psykisk Helse Depresjon

En person som har bipolar lidelse kan svinge mellom oppstemthet i en periode til depresjoner i en annen, sier Marianne Lundegaard og Andreas Omland som begge arbeider innen avdelingen for psykisk helse i Farsund kommune.Bipolar lidelse; Bipolar lidelse; Uttrykket hører vi av og til i det offentlige ordskiftet. Det er likevel få av oss som vet hva det innebærer i praksis for en person som får denne diagnosen.– Et annet uttrykk for bipolar lidelse, er manisk depressiv lidelse. Det vil si at bipola

Fagpersoner Psykisk Helse Angst, depresjon og ensomhet

En naturlig reaksjon hos en person med angst og depresjon er at vedkommende trekker seg tilbake. Tilbake fra sosiale relasjoner og blir ensomme i tillegg. Angst, depresjon og ensomhet kan dermed ofte bli tre sider av samme sak. Det forteller Åshild Tellefsen Håland, forsker, Ph.D og psykologspesialist i Kristiansand Enhet, nærmere bestemt FoU-enheten, Kristiansand. Til daglig arbeider hun på ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse.– Fagmiljøene i Norge har over tid meldt at stadig flere

Fagpersoner Psykisk Helse de svakes interesser

Hun er satt til å lede utvalget som skal gå gjennom alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge at slike saker skjer på nytt i fremtiden. Utvalget med de ni involverte skal ledes av tidligere fylkesmann i Vest Agder, Ann-Kristin Olsen. Olsen som er jurist, har i mange år jobbet med forebyggende arbeid. Hun har blant annet vært leder for Interpols arbeidsgruppe for bekjempelse

Fagpersoner Psykisk Helse Elsafadi

Det var på Kongensgate skole i Kristiansand at engasjementet for ungdommen ble vakt. Det sier den kjente basketspilleren, TV-personligheten og foredragsholderen Marco Elsafadi.I dag arbeider han som foredragsholder og gjennomfører rundt 300 slike i året. Men det hadde ikke trengt å bli slik for en ung gutt som ble født i en flyktningeleir i Libanon og som kom til Norge 12 år gammel. Dette på toppen av at han hadde en tøff barne- og ungdomstid, med en far som kunne slå når Marco og søsknene ikke

Fagpersoner Psykisk Helse Barnevernspedagog

Barnevern – Konsekvensene som følge av kravet om effektivisering i barnevernet gjør at arbeidet for den enkelte i førstelinjen blir for krevende. Førstelinjeansatte føler at de ikke strekker til og påkjenningen blir så stor at nyutdannede barnevernspedagoger slutter tidlig i jobben. Samtidig har aldri publikums øyne vært så kritisk rettet mot barnevernet som nå. Medier og hele verdens befolkning følger godt med når linen settes opp og linedanseren tar sitt første skritt ut i manesjen.I dag står

Fagpersoner Psykisk Helse barnevernet

– Allerede fra spedbarnet befinner seg i mammas mage, påvirkes barnet, forteller Unn Herlofsen. Hun er psykologspesialt og teamleder av spe- og småbarnsteamet ved familieenheten ved ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus.Det er en vanlig oppfatning at det er først når barnet er født. Det er at barnet psykiske helse utvikles i samspillet mellom egenskapene barnet selv har og miljøet det vokser opp i.
– Samspillet starter tidlig. Men det meste av den psykiske helse

Fagpersoner Psykisk Helse oppfølging

Oppfølging – Han var en ungdom som hadde begått mye kriminalitet, en som alle hadde gitt opp. Alt lå til rette for en lang kriminell løpebane. Han ble dømt til ungdomsstraff og fikk et skreddersydd opplegg tilpasset sine behov. Han fullførte videregående skole med de beste karakterer, gikk i lære. Nå har han jobb og har nå et liv med en fremtid uten rus og kriminalitet.
– Det er fint å se at det nytter, at ungdom kan få bistand til å mestre et bedre liv – uten kriminalitet. Det sier John Kjetil

Fagpersoner Psykisk Helse

Barnehage – Også barn i barnehagen mobber og blir mobbet. Mobbing mellom barn i barnehagen handler om sosiale prosesser avveie. Det handler ikke om ondskap. Det er heller ingen holdepunkter for å si at det er foreldrenes skyld at barnet deres mobber andre barn når det er i barnehagen. Det sier Anne Helgeland som har gjennomført etstort forskningsprosjekt om hvordan femåringene opplever relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen og med et spesielt fokus på barnas erfaringer og opplevels

Fagpersoner Psykisk Helse Nav

NAVs saksbehandlere må få et mye mer tydelig rammeverk for å sikre at de som trenger det faktisk kan få seg en jobb. Det forteller Tom Lund, daglig leder ved Vågsbygd Bygg og Vedlikehold.Vågsbygd Bygg og Vedlikehold (VBV) har i nærmere 40 år tatt et samfunnsansvar ved å ta inn personer som av ulike årsaker har stått utenfor arbeidslivet og som har hatt behov for et tilrettelagt løp. Dagens ledelse viderefører sånn sett en arv som Sigurd Strømme, grunnleggeren av VBV, la opp til helt fra selskape

1 2