Browsing: Fagpersoner Traumer-Tilknytning

Fagpersoner Traumer-Tilknytning skjønn meg

Fra atferdsterapi til tilknytningsterapi. Barn ber om å bli forstått, ikke om å bli
oppdratt. Trygg tilknytning og kjærlighet er synonymer. Den som elsker barnet høyt, knytter det trygt til seg. Det trygt tilknyttete barnet gjør ikke noe galt. Barnet er jo godt. Det er mange måter å regulere atferd på.Overgangen i det nye årtusenet har videreført en atferdsorientert tenkning. I barnehage og skole er man opptatt av barns atferdsvansker og søker disse regulert med atferdsterapi. Det er de sinte gu

Psykologspalten Tilknytning til sine foreldre

Tilknyttning – Av og til stilles feil spørsmål, nemlig om et barn har knyttet seg til sin mor eller sine foreldre, eller ikke. Faktum er at alle barn knytter seg til sine omsorgspersoner. Men kvaliteten i tilknytningen kan være meget forskjellig. Frida har fått god omsogFrida, datteren til Sara, som Frida har fått god omsorg fra, har utviklet en trygg tilknytning til sin mor. Frida vet allerede av erfaring at hennes mor er til å stole på. Hun vet at hennes behov vil bli dekket. Frida våger seg u

Fagpersoner Traumer-Tilknytning Tilknytningen

Tilknytning kan defineres som et nært, emosjonelt bånd mellom et barn og dets omsorgsgiver. Det er et usynlig bånd – ikke et tau vi fysisk kan stramme til, men et følelsesmessig bånd som begynner å utvikles mellom mor og barn allerede før fødsel, og som fortsetter etter at barnet er født. Tekst: Psykologspesialist Joachim Haarklou/ Foto: illustrasjonsfotoTilknytning kan defineres som et nært, emosjonelt bånd mellom et barn og dets omsorgsgiver. Det er et usynlig bånd – ikke et tau vi fysisk kan

Fagpersoner Traumer-Tilknytning God og dårlig omsorg starter før man er født

Mennesker lærer av erfaring. Også fosteret lærer av erfaring.En artikkelserie som setter god og dårlig omsorg, med dens konsekvenser, opp mot hverandre, ved å følge mødrene Sara og Linda og deres barn gjennom oppveksten. Dette er en reise gjennom barndom, basert på en utviklingspsykologisk tenkning.Tekst: Psykologspesialist Joachim Haarklou/ Foto: IllustrasjonsfotoMennesker lærer av erfaring. Også fosteret lærer av erfaring. To forskjellige fostre med to forskjellige erfaringer lærer to forskjel

Fagpersoner Traumer-Tilknytning omsorgssvikt

Omsorgssvikt – Hvordan vise traumebevisst omsorg til barn og unge utsatt for vold? Det er temaet seniorrådgiver ved RVTS Sør, Tone WeireJørgensen skriver et kapittel om i boken “Vold i hjemmet. Hvordan beskytte barnet?” Ole Greger Lillevik , Kate Mevik og Oddbjørg Edvardsen (red.) Boken kommer ut på Gyldendal Akademisk til våren. – Vold er omsorgssvikt, sier Weire Jørgensen. – Vold er som all annen krenkelse, en krenkelse mot barnets rett til å føle seg trygg – og det er utgangspunktet for mitt

Fagpersoner Traumer-Tilknytning lidelser

Lidelser-Det er flere som sliter med psykiske plager og sykdommer enn mange er klar over. Nærmere halvparten av oss vil i løpet av livet ha minst en psykisk lidelse, og opp mot tre av ti har minst en psykisk lidelse i løpet av året. Fire av ti opplever angst. Noen færre opplever depresjon og tre av ti har et alkoholmisbruk eller annen avhengighet. – Bedømt ut fra oppslag i media og den generelle oppfatningen ute hos publikum, kan det virke som om andelen personer som sliter med psykiske lidelser

Fagpersoner Traumer-Tilknytning Omsorgspersonene

– Hvordan foreldre og omsorgspersonene møter et barn de tre første leveårene, er avgjørende for hvordan barnet blir som ungdom og voksen.– Veldig mange føringer legges i løpet av de tre første leveårene til barnet. Da formes barnets hjerne og de strukturene som formes i barnets første leveår blir bestemmende for mye av det som skjer senere i livet, sier Weire Jørgensen. – Samspillet og tilknytning og hvordan tilknytningen kommer i gang. Den beste livspolisen foreldre kan gi sitt barn, er å gi ba

Fagpersoner Traumer-Tilknytning Gratis distribusjon av folkeopplysningsavis

– Et barn kan tåle en storm, men ikke et dårlig klima. Å vokse opp i et dårlig omsorgsklima kan gi barn traumer og de kan få mange ting å streve med Tone Weire Jørgensen er en av de fagpersonene som kan mye om barn og traumer, hva som skaper traumer, og ikke minst hva som skal til for å barnet kan starte den lange veien tilbake til et liv uten at konsekvensene av de traumene et barn opplever, blir for voldsomme og negative.Weire Jørgensen er Klinisk barnepedagog med master i barnevern fra Univer