Browsing: Field marketing

Field marketing field marketing

Løvetannavisen er en informasjonsavis som distribueres til hele 65 000 husstander i Vest-Agder og er etablert for å samle de ulike behandlingstilbudene som finnes innen psykisk/fysisk helse og rus. Vårt formål er å koordinere de forskjellige hjelpetilbudene fra det offentlige, private og frivillige. Avisen inneholder også redaksjonelle artikler fra brukere og pårørende, leserinnlegg, psykolog-
spalte fra spesialpsykolog, samt faktaopplysninger om diagnoser og tilstander fra fagpersonell.Vi ønsk