Browsing: Fagperson ADHD-ADD

Fagperson ADHD-ADD ADHD

ADHD og ADD –begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. ADHDPå folkemunne har vi benyttet begreper som hyperaktive barn, MBD-barn, ADHD og ADD når vi skal beskrive barn, unge og voksne som er hyperaktive. ADHD er egentlig et misvisende begrep. I forhold til diagnosesystemet som benyttes i Norge, International Classification of Diseases (ICD-10), benyttes verken MBD, ADHD eller ADD. “I følge ICD er det begrepet forstyrrelse av aktivitet og o