Browsing: Psykologspalten

Joachim Haarklou emma tvert imot

Som barn flest, går også adoptivbarn gjennom to utviklingsfaser preget av autonomiutvikling, den tidlige trassalderen og senere puberteten. I disse faser prøver de ut sin selvstendighet bl.a. ved å være «imot» slik som «Emma tvert imot».Denne formen for å være imot vurderes som utviklingspsykologisk normal og foreldre er vanligvis forberedt på å geleide sitt barn eller sin ungdom etter beste evner gjennom denne tiden. Barn kan også være i protest eller imot av andre grunner, eksempelvis som en r

Fagpersoner Traumer-Tilknytning skjønn meg

Fra atferdsterapi til tilknytningsterapi. Barn ber om å bli forstått, ikke om å bli
oppdratt. Trygg tilknytning og kjærlighet er synonymer. Den som elsker barnet høyt, knytter det trygt til seg. Det trygt tilknyttete barnet gjør ikke noe galt. Barnet er jo godt. Det er mange måter å regulere atferd på.Overgangen i det nye årtusenet har videreført en atferdsorientert tenkning. I barnehage og skole er man opptatt av barns atferdsvansker og søker disse regulert med atferdsterapi. Det er de sinte gu

Psykologspalten Tilknytning til sine foreldre

Tilknyttning – Av og til stilles feil spørsmål, nemlig om et barn har knyttet seg til sin mor eller sine foreldre, eller ikke. Faktum er at alle barn knytter seg til sine omsorgspersoner. Men kvaliteten i tilknytningen kan være meget forskjellig. Frida har fått god omsogFrida, datteren til Sara, som Frida har fått god omsorg fra, har utviklet en trygg tilknytning til sin mor. Frida vet allerede av erfaring at hennes mor er til å stole på. Hun vet at hennes behov vil bli dekket. Frida våger seg u

Fagpersoner Traumer-Tilknytning Tilknytningen

Tilknytning kan defineres som et nært, emosjonelt bånd mellom et barn og dets omsorgsgiver. Det er et usynlig bånd – ikke et tau vi fysisk kan stramme til, men et følelsesmessig bånd som begynner å utvikles mellom mor og barn allerede før fødsel, og som fortsetter etter at barnet er født. Tekst: Psykologspesialist Joachim Haarklou/ Foto: illustrasjonsfotoTilknytning kan defineres som et nært, emosjonelt bånd mellom et barn og dets omsorgsgiver. Det er et usynlig bånd – ikke et tau vi fysisk kan

Fagpersoner Traumer-Tilknytning God og dårlig omsorg starter før man er født

Mennesker lærer av erfaring. Også fosteret lærer av erfaring.En artikkelserie som setter god og dårlig omsorg, med dens konsekvenser, opp mot hverandre, ved å følge mødrene Sara og Linda og deres barn gjennom oppveksten. Dette er en reise gjennom barndom, basert på en utviklingspsykologisk tenkning.Tekst: Psykologspesialist Joachim Haarklou/ Foto: IllustrasjonsfotoMennesker lærer av erfaring. Også fosteret lærer av erfaring. To forskjellige fostre med to forskjellige erfaringer lærer to forskjel