Browsing: Redaktøren skriver

Lederen enorme samfunnskostnader

Rusavhengighet finner man i dag i de aller fleste samfunn og er ofte noe skambelagt, tabu. Mange sliter og syntes det er veldig vanskelig å snakke om. Menn er ofte de som har vanskeligst for å be om hjelp eller prate om det, men dette har heldigvis bedret seg noe de siste årene.Alvorlige konsekvenserRus fører ofte til psykiske plager og vice versa. Rusbruk fører også med seg store konsekvenser og kan være svært ødeleggende for barn, søsken, foreldre, og andre som står personen nær.Det fører også

Redaktøren skriver mange typer vold

Det finnes mange typer vold og det er dessverre alt for mange barn og voksne som blir utsatt for og opplever dette. Mange tør ikke be om hjelp fordi de er redd for hva som vil skje med dem eller barna deres. De er redd for å ikke bli sett, trodd og forstått. Volden oppleves også veldig forskjellig for den som utfører volden, den som blir utsatt for volden og for de som er vitne til volden.Forskjellen er også stor for hvordan den som blir utsatt for dette opplever, reagerer og håndterer volden.

Redaktøren skriver ikke alle gleder seg til jul

Da nærmer det seg raskt jul, julehøytid og årets siste utgave av Løvetannavisen. Det har vært et veldig usikkert år for Løvetannavisen med tanke på økonomien. Det er viktig for oss at avisen kommer ut gratis og det vil vi fortsette med.MEN mest av alt har det vært et utrolig spennende, lærerikt, gøy og givende år. Vi har fått mange nye følgere og fantastiske tilbakemeldinger fra dere som leser. Dere forteller hvor viktig avisen er for dere, deres familie og venner. Vi setter stor pris på å høre

Redaktøren skriver pedagogisk

I dagens samfunn er vi så opptatt av at alt skal være så pedagogisk riktig. Det er vel og bra og selvsagt er det viktig, men blir det for tungt og vanskelig for de barna som havner utenfor eller sliter. Jeg har i jobben med både avisen og med vanskeligstilte barn lest og godt på kurs i traumebevist omsorg. Noe jeg egentlig tenker at vi alle skulle visst litt mer om. Traumebevist omsorg handler om å gi barna trygghet og kjærlighet.Det jeg undrer meg litt over er hvorfor vi ikke tenker mer på det

Redaktøren skriver barnevern

Barnevern – Som man ser i denne og tidligere utgaver av Løvetannavisen, og historiene i disse ser man at at mange av historiene er relatert til traumer fra barndommen/ungdommen og kan få store konsekvenser i voksen alder. Dette kan utspille seg på mange måter og har som oftest også store ringvirkninger både for barnet/ungdommen. Og videre også deres egne barn dersom man ikke får hjelp til å bearbeide disse traumene/opplevelsene. Traumer kan være alt fra en kollisjon i bil, til vold, seksuelt mis

Redaktøren skriver behandling

Behandling – Norge har i dag et godt helsevesen som for mange fungerer svært godt. Men gjennom sosiale medier og andre medier får vi ofte dessverre høre og se at mange ikke får den hjelpen de trenger eller ønsker.Hvem har rett til å avgjøre hvor mye eller når menneskers liv ikke er verdt å redde eller gi en bedre livskvalitet?Er vi så flinke i Norge at vi ikke kan samarbeide med andre land dersom man kan redde et liv eller gi et menneske en bedre livskvalitet?Er det riktig at bare de som har rå

Redaktøren skriver mobbing

Mobbing – Vi har i denne utgaven av Løvetannavisen valgt å ha fokus på mobbing, hva mobbing er, og ikke minst hva mobbingen gjør med dem som blir hetset og mobbet av andre. Det er så mange spørsmål å stille omkring temaet – Hvordan klarer noen som blir mobbet å holde ut? Vi har i denne utgaven et intervju med Inger Lise som ble mobbet og hetset på det groveste. Hun gikk ikke til grunne, men lever i dag et rikt liv. Dessverre går det ikke slik for alle. Noen blir helt ødelagt og må ha mye hjelp

Redaktøren skriver Løvetannavisen

Da var årets siste utgave ute. Vi ønsker å takke både lesere, fagpersoner, politikere og samarbeidspartnere for all støtte og gode tilbakemeldinger. Ikke minst vil jeg takka alle dere andre som har stilt opp delt deres historier slik at andre kan få inspirasjon til å takle sin livssituasjon. Også en stor takk til alle dem som har mailet, skrevet kommentarer på Facebook og kommet med gode innspill. Uten dere ville vi aldri ha klart å nå ut til så mange som vi faktisk har gjort.Dere gjør en fanta

Redaktøren skriver løvetannbarn

Løvetannbarn – Jeg har nettopp lest boken «Løvetannbarn», historien om Maria H. Helgerud som 13 år gammel ble tvunget til å flytte hjemmefra fordi det var umulig for å henne å bli værende.Historien er sterk. Oppveksten var sterkt preget av en alkoholisert mor og en fraværende far. Tøff som hun var og er, valgte Maria H. Helgerud tidlig å være åpen om situasjonen sin. Hun sto modig frem både på̊ ungdomsskolen og videregående og fortalte om moren og faren. Der fortalte hun om en far som tok sitt

Redaktøren skriver rollemodeller

Rollemodeller – Vi har i et par utgaver av Løvetannavisen skrevet litt om hva som skaper traumer hos barn og unge. I reportasjene er det også blitt satt fokus på hva vi som voksne må være oppmerksomme på. Det gjelder å forstå hvordan traumer arter seg og hvordan man møter barn og unge som har slike. I denne utgaven av Løvetannavisen sier Anniken noe om hva som skulle til for at hun kunne klare å komme videre. Hun sier at det var først da hun fikk profesjonell hjelp at hun klarte å ta tak i probl

1 2