Browsing: Fagpersoner Rus

Fagpersoner Rus omsorg i en utfordrende tid

Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen. – Vi opplever mange sterke historier fra pårørende til rusmisbrukere, sier veileder hos NKS Veiledningssenter for pårørende- Distrikt Sør, Mette Marie Revheim til Løvetannavisen.-Pårørende tilbys mestringskurs og – grupper, der de opplever at de ikke lenger står så alene i en vanskelig livssituasjon. Deltakerne deler erfaringer med hverandre, sier hun.Senteret er et gratis lavterskelti

Fagpersoner Rus overdose

En narkoman ligger midt i veien, han kom seg aldri over gaten på den andre siden. Kroppen lager trafikkaos, bilene kan verken kjøre forbi eller rundt. På begge sider av gaten er det butikker. Istedet for kunder er det forbipasserende som kommer inn i butikkene. De har sett hva som har skjedd. Kan noen ringe ambulansen? Ryktene går fort om rusmisbrukeren som ligger der. Er han død allerede, og hva døde han av?Ambulansen kommer og ut stormer rutinerte helsearbeidere. De vet akkurat hva de skal gjø

Aktuelt alkoholbruk

Alkoholmisbruk– Barn og rus er ikke forenlig. Barn merker svært tidlig at en voksen har inntatt alkohol, ofte lenge før andre voksne ser at den som drikker endrer oppførsel. Det skal så lite alkoholinntak til før barn blir utrygge. Elin Mikkelsen og Eva Norbakk ved ARA (Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus) ber oss voksne være ekstra oppmerksomme. Spesielt nå som julehøytiden står for døren.Julen er en høytid hvor familien samles rundt festbordet. I mange hjem er det

Fagpersoner Rus Rus er en form for flukt

– Vi hjelper langt flere i dag enn vi gjorde for noen år siden. Det forteller Jorunn Eivindson ved Rubin (rus- og boligoppfølging i NAV) i Vennesla kommune.– Om det skyldes at vi er blitt mer kjent eller ikke, vet jeg ikke. Men vi har opplevd økt pågang, sier Eivindson.– Særlig er det flere unge som tar kontakt med oss nå enn før. Rapporter har vist at rusmisbruket i Norge er på vei ned. Det er færre unge som drikker alkohol og som prøver cannabis. Og de som gjør det er eldre når de prøver slike

Fagpersoner Rus

Samarbeid – Konserten er et godt og synlig bevis på hva samarbeidet mellom Blå Kors Kristiansand og ABUP kan innebære i praksis. Det gjelder å skape felles møteplasser for de mange som trenger det. Gro Anita Kåsa Poulsen var full av lovord om konserten «Fred og uro» som avdelingsleder ved ABUP, Karl Erik Karlsen, tidligere gjennomførte i Haven, Blå Kors Kristiansands egen utendørs kon- sertarena i Kristiansand.Konserten er første synlige steg ut når det gjelder å nå de som både vi ved ABUP og s

Fagpersoner Rus samarbeidspartnere

Fengsel. – Vi samarbeider nært med en rekke aktører for å sikre at de innsatte som ønsker kontakt med familien under soning faktisk kan få det i gode og trygge rammer.Hanne Solli er sammen med Gretha Birkeland ansvarlig i Kristiansand Fengsel. Barneansvarlig har ansvaret for å følge opp at fengselet ser og hører og tar hensyn til barna som er på besøk.– Barna kan snakke med oss om hvordan det er å kontakte eller besøke pappa eller mamma i fengselet. Vår erfaring er at noen ganger kan det være go

Fagpersoner Rus helsesøstre

Vi kunne ha forebygget mye dersom ordningen med helsesøster både på ungdomsskole og videregående skole hadde vært bedre utbygd, sier Håvard Berge. Hvis hver skole hadde hatt sin helsesøster, ville det betydd mye i arbeidet med å fange opp barn og unge som sliter, og det ville helt klart hatt en stor forebyggende effekt. Det kommunale teamet som Berge er en del av, driver et stort forebyggende arbeid der alle 10. klasser og videregående skoler får tilbud om undervisning om fakta vedrørende canna

Fagpersoner Rus hasj

Bruk av cannabis (hasj) er svært skadelig, og langt mer skadelig enn mange tror. Selv små mengder kan gi store skader, blant annet i hjernen. Det forteller Håvard Berge, kriminalitets forebygger i kriminalitetsforebyggende team i Kristiansand kommune.  I sommer har ulike medier publisert flere reportasjer som sier noe om hvor skadelig og farlig bruken av syntetisk cannabis er. – Farene og skadene ved bruk av syntetisk cannabis er betydelig, og vel dokumenterte, sier Berge.– Mange unge sier at d

Fagpersoner Rus Kriminalitet

KriminalitetKriminalitet – En viktig erkjennelse i det kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge, er at det er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle aktiviteten. Mange av dem har dårlig psykisk helse, rus er en fellesnevner og gjør at kriminaliteten forebygges. Dette fremkommer i politiets trendrapport.I rapporten heter det at det fortsatt er en utfordring å få ned antall unge gjengangere og forhold begått av disse. Mange av dem har dårlig psykisk helse kombinert med rus. Det

Fagpersoner Rus

Mjåvann Arbeidstreningssenter har en rekke ulike tilbud. Felles for dem alle er at det er NAV som henviser brukerne. Det ikke mulig å søke direkte til bedriften for å få jobb.Varig tilrettelagt arbeid (VTA):Dette er et tiltak som er tilrettelagt for brukere som av fysiske eller psykiske årsaker har problemer med å få jobb i det ordinære arbeidslivet. Tiltaket er for brukere som er innvilget 100 prosent uføretrygd og som bor i Songdalen kommune.I tillegg har brukerne mulighet for samtaler med sak

1 2