Heroin er avhengighetssapende 

Heroin er et beroligende stoff

Heroin er et beroligende stoff med en svært avhengighetsskapende effekt. Stoffet inntas oftest med sprøyter, hvor stoffet i flytende form blir sprøytet inn i blodårene. Heroin kan også inntas med piller,  sniffes og/eller røykes. På begynnelsen av 70-tallet  begynte heroin å spre seg i Europa, i 2005 ble det regnet med at det var over en million sprøytenarkomane som misbrukte heroin.

VIRKNING

Virkningen av stoffet vil være forskjellig hosen person som tar det en enkelt gang, sammenlignet med å innta stoffet flereganger. Heroinens virkning varer som oftest en varighet på noen timer. Ofte vilen person som er bruker av heroin få nedsatt selvkritikk og likegyldighet.

Tretthet og rastløshet er virkningen på noen. Fysisk sett så blir pupillenesmå. Brukerne kan få vanskeligheter for å komme på toalettet, dette skyldesoftest forstoppelse. Kløe og tørr munn kan også forekomme, samtvirusinfeksjoner som hepatitt og hiv. Dette skjer oftest på grunn av utstyretsom ikke er rent.

Infeksjoner og irritasjon rundt stikkstedene kan ogsåfremkomme av samme årsak. Kroppen vil preges både psykisk og fysisk av ettlengere misbruk av stoffet. Den vil komme i dårlig form, og en vil bli merfølelsesmessig og usosial.  Dødelighetenfor Heroinavhengige er ganske stor, hvis det blir inntatt en stort inntakheroin kan dette påvirke hjernens pustesenter. Noe som kan føre tiloksygenmangel.                                                                                                   (Kilde: Folkehelseinstituttet)

AVHENGIGHET

Heroinavhengigheter som alle opioider svært avhengighetsskapende.Det gir en kraftig glede. Det vil fort oppstå abstinenser om tilgangen blirborte. Selv med små mengder og lite bruk. Den gode effekten vil etterhvert bli mindre, og hovedgrunnen for å taett nytt inntak av heroin er for å unngå abstinenser.  Å være avhengig av heroin regnes med som en psykisk lidelse. Det oppstår ofte sosiale problemer for heroinmisbrukere.

BEHANDLING

Behandling for de med en opiatavhengighet blir basert påsosialfaglige prinsipper. I dag blir heroinavhengighet ansett på i større gradsom en lidelse som også kan behandles medikamentelt. LAR altså Legemiddelassistert rehabilitering er den dominerende behandlingsformen i Norge.

LAR tilbyrpasientene en behandling med opiatpreparater som har en mindre ruseffekt og merlangvarig effekt enn hva heroin har. Dette vil for mange heroinmisbrukere føretil en mye høyere livskvalitet. De slipper nå å leve i kriminelle miljøer.Likevel er LAR-pasientene fortsatt opiatavhengige. Bruken er derfor nøyekontrollert, gir ingen ruseffekt og går ikke ut over vanlig forhold til arbeid,sosialitet og bilkjøring. Metadon er en av opiatene som LAR bruker somerstatning under behandlingen.

(kilde: wikipedia)

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup