Enorme samfunnskostnader

Rusavhengighet finner man i dag i de aller fleste samfunn og er ofte noe skambelagt, tabu. Mange sliter og syntes det er veldig vanskelig å snakke om.

Menn er ofte de som har vanskeligst for å be om hjelp eller prate om det, men dette har heldigvis bedret seg noe de siste årene.

Alvorlige konsekvenser

Rus fører ofte til psykiske plager og vice versa. Rusbruk fører også med seg store konsekvenser og kan være svært ødeleggende for barn, søsken, foreldre, og andre som står personen nær.

Det fører også med seg andre store konflikter som uenighet, fortvilelse, dårlig økonomi, vold og skilsmisser.

Når man er pårørende blir man svært ofte også det man kaller medavhengig.

Påkjenningen og plagene går også i stor grad utover arbeidslivet. Man er sliten, klarer ikke å konsentrere seg, er i konstant beredskap, mye borte fra jobb og blir ofte sykemeldt. Enten på grunn av den som ruser seg eller fordi man ofte selv blir syk som følge av dette.

En stor belastning

Rus har også en klar sammenheng med psykisk sykdom både hos den rusavhengige og hos pårørende.
Alkohol er fortsatt det største rusproblemet i Norge.

70 000 Nordmenn drikker alkohol tilsvarende en kvart liter brennevin hver dag.

Pårørende til en rusmisbruker eller en som sliter med rusproblematikk er og kan være en stor ressurs, men blir ofte glemt i hjelpeapparatet. Det å være pårørende er en stor belastning og kan ofte føre til at de selv også trenger hjelp.

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholmisbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner årlig. Dette er kostnader for helse-og sosialvesenet for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt vinningskriminalitet.

Store kostnader

Sykefravær reduserer arbeidskvaliteten, og fører til arbeidsledighet, og tidlig død som en direkte følge av dette.

Antall tapte arbeidsdager grunnet alkoholmisbruk er beregnet til ca. 1,3 millioner dager og koster samfunnet 1,8 milliarder kroner. I tillegg kommer uførepensjon og sosiale stønader som sykepenger og arbeidsledighets trygd.

NHO anslår at rundt hver rusavhengig er det ca. 8 pårørende.

3 av 10 pårørende til rusavhengige får problemer i arbeidslivet, dette fører ofte til sykemeldinger.

Her er en oversikt på antall sykedager og kostnader i fem av Vest-Agder sine kommuner

Antall sykefraværsdager og kostnader 2016

dette gjelder ikke bare rus, men alt av sykemeldinger

Søgne
Dager: 54809 x 2900 pr dag
= 158 946 100 kr

Songdalen
Dager: 34835 x 2900,- pr dag
= 103 921 500 kr

Vennesla
Dager: 69592 x 2900,- pr dag
= 201 816 800 kr

Kristiansand
Dager: 411889 x 2900,- pr dag
= 1 194 478 100 kr

Mandal
Dager: 71198 x 2900,- pr dag
= 206 474 200 kr

Kilde: kommuneprofilen (Nav og SSB)

Folkeopplysning

Om Løvetannavisen hjelper med å redusere kun 10% av dette ved å gjøre tilbudene lettere tilgjengelig og drive folkeopplysning vil vi spare disse fem kommunene for hele 186,5 millioner kr.

Dette viser hvor utrolig viktig det er med forebygging og å ha tilbudene lett tilgjengelig, samt vise at man ikke står alene og at det finnes både håp og muligheter.

Det er også viktig å fortelle fakta om både diagnoser/tilstander og statistikker.Vi vil i videre utgaver også presentere flere tall og statistikker.

Har du noe du ønsker vi skal ta opp så send oss en mail på
post@lovetannavisen.no

(alle henvendelser er selvsagt
annonyme)

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup