Løvetannavisen og bakgrunn

Løvetannavisen

Løvetannavisen ble stiftet 24.10.2015 av Else Mari Hagen og Linn Chaneth Sørli. Avisen er en non-profit avis hvor vi i følge våre vedtekter ikke kan ta ut noen form for utbytte.                                                                                                                                                                                Vi vil sammen med kommunene og de frivillige organisasjonene gjennom Løvetannavisen oppnå kommunens visjoninnenfor helse- og sosialsektoren: «Sammen tar vi ansvar».

Videre er Løvetannavisenformål totalt i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner.

Løvetannbarn 

Løvetannbarn er et sosial faglig populær begrep som brukes om barn og ungesom klarer seg gjennom oppveksten. Dette på tross av nesten umulige oppvekstforhold med for eksempel rus, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. For barn flestfører slike overgrep ofte til fysisk og psykisk uhelse og tunge sosialeproblemer senere i livet. I underkant av hvert tredje barn med en umuligoppvekst klarer seg tilsynelatende relativt bra. Begrepet henspiller påløvetannens evne til å sprenge seg gjennom asfalt og på andre måter overleve ogblomstre tross tilsynelatende umulige vekstvilkår.”

Hensikten med Løvetannavisen

Målet med løvetannavisen er å koordinere og samle informasjon om de tjenestetilbudene, mulighetene og rettighetene som finnes innen psykisk/fysisk helse og rus. Den gir et styrket tilbud til mennesker i utsatte grupper  og deres pårørende fordi vi gjennom avisen får frem tilbudene. Både i de offentlige, private og frivillige. Vi vet at når man står i en vanskelig situasjon klarer man ikke å utnytte sitt fulle potensiale. Det er da gjerne svært vanskelig å lete opp nødvendig og tilpassede hjelpetilbud.

Avisen tar mål av seg å bringe all slik informasjon på ett sted. Vi vil fremme artikler som bryter ned tabu rundt rus og psykiatri og dermed fører til generell folkeopplysning. Ved å samle all informasjon på ett sted når man et langt bredere publikum. Man unngår dermed stigma, samtidig som brukere, pårørende og øvrige får nyttige opplysninger. Dette vil bidra til bedre levekår, forebygging, og større muligheter for bruker- og pårørende tilpasset informasjon. Med andre ord en samhandling på grasrotnivå innenfor feltet.

Målgruppe

Målgruppen er alle som selv er brukere, pårørende eller som på en eller annen måte er berørt innen feltet. Allmennheten som har lite kjennskap til disse områdene, er også en viktige å nå ut til. Dette gjelder også næringslivet, kommunene og frivillige organisasjoner. Både for informasjon og som en motivasjon for å jobbe forebyggende og tilretteleggende for brukergruppene.

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup