Fri som fuglen

Fremdeles er det slik at vi trenger opplysning og kunnskap om homofili. Fremdeles er mange livredde for å si at de elsker en person som har samme kjønn som dem selv. Fremdeles kommer vi med reaksjoner som sier gjennom kroppsspråk og ord; at jeg vil ikke bli identifisert med deg. 

Altså er det lettere å skyve deg som homofil ut fra fellesskapet du kanskje har tilhørt lenge, komme med sarkastiske og nedlatende kommentarer til deg på jobb, enn å lytte til hva du har å si, eller hvem du er. Er det mulig? Spør vi gang på gang når vi hører om reaksjoner, vi er jo i 2017? Ja, kalenderen forteller oss at det er riktig, men våre holdninger er der de er uansett tid og sted.

Ildsjeler finnes over alt. Ildsjeler som jobber iherdig med å informere om kjærlighetens mange språk, mange veier til en partner og at i kjærlighetens navn skal man være fri. Et par av dem er kommunikasjonsrådgiver Arne Andreas Opheim og rådgiver i Rosa kompetanse Mathias Holst iorganisasjonen FRI (tidligere LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Rett til å være den de er

De gjør en formidabel jobb for at et hvert individskal ha et godt liv med seg selv, uavhengig av hvem man deler livet og døgnet med. Retten til en livsledsager skal ikke bestemmes av familie, venner, tro eller tradisjon. 

– Det vi jobber for er at alle skal ha rett til å være den de er og leve godt med det. Vi vet at det ikke er greit å skyve noen ut fra et fellesskap enten det er på jobb eller i organisasjoner. I noen miljøer kan det fortsatt være utfordringer knyttet til det å stå frem som homofil eller lesbisk. En undersøkelse viser at flere reagerer negativt på homofile menn enn lesbiske kvinner, sier Arne Andreas og Mathias. Et av spørsmålene i undersøkelsen var; «føler du avsky når du tenker på homofile menn?» Hele 26%  mente at de gjorde det. Prosentandelen var mye lavere når det samme spørsmålet ble stilt angående kvinner.

  -Hvorfor er det slik? 

  -Vi vet ikke helt.Det kan være usikkerhet rundt temaet. Fordommer skyldes ofte manglende kjennskap og kunnskap, derfor er det viktig å være synlige og å snakke om disse temaene. 

Praksis, teori og empati

FRI jobber også internasjonalt og deres internasjonale avdeling gir råd til norske bistands -og rettighetsorganisasjoner, Norad og Utenriksdepartementet. 

Om seg selv sier de:

 «FRI er endel av en global rettighetsbevegelse som jobber for å fremme likestilling og ikke-diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) verden over. Vi har arbeidet med internasjonalt menneskerettighetsarbeid siden 2005».

Organisasjonens fagavdeling heter Rosa kompetanse. De tilbyr faglig veiledning og kurs til ansatte innen helse -, sosial-, skole og justissektorene, samt bedrifter. 

Mathias, rådgiver i Rosa kompetanse, jobber med glede og entusiasme for å informere forskjellige yrkesgrupper om hva deres blikk skal se etter, hva deres ører skal høre og hva deres intuisjon sier om hva som sees og høres mellom linjene. Bakgrunnen for ideen er at hver yrkesgruppe har sin terminologi, sine arbeidsområder som de skal forholde seg til. På den måten blir informasjon tryggest overlevert til kollegaer. For at det skal være godt og trygt å kunne leve åpent som den man er, er det viktig at de profesjonelle instansene møter folk på en god måte: 

– Tenk deg at du kommer på politistasjonen med en blåveis, og skal anmelde forholdet, sier Mathias. Greit nok. Du har blitt slått til på byen. Men hvis slaget som forårsaket blåveisen hadde følge med skjellsordet ”jævla homo”,snakker vi om et helt annet forhold. Da er det viktig at politiet vet hvordan de skal møte mennesket som sitter foran dem på en god måte som gjør det trygt for vedkommende. Når forholdet plutselig er hatmotivert, og ikke blind vold, stiller det andre krav til at politiet har Rosa kompetanse. Er du redd for å bli møtt med fordommer eller lite forståelse hos politiet, ender det kanskje opp med at du ikke anmelder.

Om seg selv sier de:

«Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. Vi er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet».

Skam

Mathias og Arne Andreas forteller at FRI jobber for at alle skal kunne leve trygge og gode liv som den de er, der de bor. Det kan være like vanskelig enten man kommer fra tykkeste byen eller innlandet. De erklare på at det som teller er hvem du har rundt deg. Venner og familie som ser og forstår deg, er avgjørende for selvbildet videre.

– Skam er en destruktiv følelse som nok har ødelagt og gjort livet vanskelig for mange. Vi jobber for at alle skal kunne leve fulle liv, uten å skamme seg over å være den de er eller elske den de elsker, sier Mathias. 

– Det er viktig at majoriteten er aktivt inkluderende og positiv overfor minoriteten. Man vet at statens anerkjennelse har mye å si for helsa til folk, har du staten på din side er du mindre sårbar for selvpåført skam og dårlig psykisk helse. I USA så vi at tallene på selvmordsforsøk blant lhbt-ungdom ble redusert med hele 14 % etter føderale myndigheters nye lovgivning om likekjønnede ekteskap. Det er tydelige tall, sier Arne Andreas 

Ut av skapet

Setningen er en fantastisk metafor for hvordan tilværelsen arter seg for de som er innelukket der. Tenk deg da vi var små og skulle gjemme oss enten for gøy, eller for at vi ikke skulle bli oppdaget for noe som ikke var så gøy. Vi lukket skapdøren etter beste evne fra vrangsiden. Ikke lett å få dradd døren helt inntil. Var den først lukket, ja så var den det. Der satt vi, i den trange boksen. Mørkt var det, vanskelig å puste, vanskelig å se. Var det noen andre i skapet som jeg ikke så? Fantasien ballet på seg. Alt av verste sort kunne skje der inne. Tenk om ingen fant meg hvis jeg ikke kom meg ut? Katastrofe. Etter noen lange minutt når alle tanker var tenkt og kampen om surstoffet melder seg, var det en lettelse å åpne døren. 

Enkelt og banalt, slik kan det fortone seg for et ungt menneske som vet at han er homofil, men ikke tør si det. Skrekkscenariene om utestengelse fra familien, latterliggjøring , ”ingen i verden er som jeg”-tanken, og såvidere. 

Heldigvis er det flere og flere i dag som blir møtt med forståelse og et åpent smil, om at dette går bra, dette skal vi ordne sammen. Stemningen som føles i rommet når ordet «sammen» blir sagt, er til å ta og føle på. Lettelse. «Jeg skal ikke stå alene i dette, jeg får støtte, jeg kan være meg selv». 

Tenk deg videre når du åpner skapdøren fra innsiden. Oksygentilførselen strømmer på, fri pust, fritt liv. FRI.

Av Anne M. Hovet

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup