Mange typer vold

Det finnes mange typer vold og det er dessverre alt for mange barn og voksne som blir utsatt for og opplever dette. Mange tør ikke be om hjelp fordi de er redd for hva som vil skje med dem eller barna deres. De er redd for å ikke bli sett, trodd og forstått. 

Volden oppleves også veldig forskjellig for den som utfører volden, den som blir utsatt for volden og for de som er vitne til volden.

Forskjellen er også stor for hvordan den som blir utsatt for dette opplever, reagerer og håndterer volden.

Ulike typer vold

Psykisk vold er når man skader, krenker, skremmer, dominerer eller styrer andre mennesker. 

Fysisk vold kan være når et voksent menneske utsetter en annen voksen eller et barn smerte, skade på kroppen eller påfører dem sykdom. Slik som slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning osv.

Seksuelle overgrep er når man krenker andre enten barn eller voksnes integritet seksuelt. Når overgriperen gjør handlinger som kun er til hans eller hennes behov. Dette er ofte basert på vold, trusler og tvang.

Når voksne bruker fysisk straff som påfører barn eller andre voksne smerte eller fysisk ubehag er det vold. Som blant annet kan være verbal vold, isolering, latterliggjøring og isolering.

Det å stå på utsiden er så mye enklere enn når man selv står midt oppi det.

Man tenker ikke rasjonelt, man er gjerne undertrykt og er blittfortalt at man er svak og at ingen andre vil ha deg. Du duger ikke og er bare søppel.

Trenger å bli fortått

Når man er midt oppi det tenker man gjerne at bare jeg gjør som han eller hun sier så går det bra. Man tenker ofte at det er min egen skyld. Dette er noe den som utfører volden ofte får en til å tro. Den som blir utsatt for vold tror gjerne at hadde jeg bare ikke sagt akkurat det ordet, den setningen. 

Hadde jeg bare holdt kjeften min igjen eller ikke besøkt familien eller vennen min så hadde ikke dette skjedd. Ingen andre vil ha meg, Nei det går nok bra denne gangen også.

De som utsettes for vold trenger å bli møtt, sett og forstått utifra den situasjonen de er i. Det er samtidig lett å se at disse også har helt vanlige behov for vennskap i hverdagen.

Mange av de som lever med vold, rus eller andre vanskellige og tøffe ting i familien ønsker å ha et mest mulig normalt liv utenfor hjemmet.

Men når en vanskelig situasjon oppstår utenfor hjemmet som på skole, fritisaktiviteter , jobb og liknende kan det være avgjørende at de har noen tillitspersoner som ser og forstår slik at de skal kunne bygge tillit og komme seg ut av situasjonen.

Forskjellige reaksjoner

For de som utsettes for vold, overgrep eller andre traumer kan reaksjonen være veldig forskjellig.

Vi tenker ofte at personer som er utagerende, voldelige, stikker av eller bare blir apatiske er vanskelige eller unormale, men dette er ofte ikke tilfellet.

I en slik situasjon hvor man har opplevd traumer kan hjernen være skadet og da reagerer man ved at man enten fryser til, stikker av eller angriper. 

For å endre denne adferden er det viktig at de har en person de har tillit til, at man holder avtaler, lytter og ser barnet/ungdommen eller den voksne som den personen de er.

Denne tilliten kan ta tid og må bygges gradvis opp.

Man er gjerne redd for å bli alene, miste barna sine. Barn kan være redde for hva som vil skje med mor eller far om noen får vite noe Kanskje ingen vil tro meg om jeg forteller hva som egentlig har skjedd for han eller hun er jo så snill, hjelpsom og fornuftige utad. Eller andre voksne vil si: men Per hva sa eller gjorde du?

Hvem vil tro lille meg? Jeg som bare er en dritt. Jeg er jo ikke verdt noe, ingen andre vil ha meg. Nei det går nok bra denne gangen også.

Alltid en årsak

Med dette håper og ønsker jeg at neste gang vi treffer noen som hardet vondt eller vanskelig så er det ALLTID en årsak, noe som ligger bak handlingen, oppførselen eller væremåten deres. Jeg mener selvsagt ikke at deter ok å utsette andre for vold, trusler, raseri, hærverk osv. Men jeg tror sterkt på at dersom et barn/ungdom eller en voksen skal kunne endre atferd er det viktig å ikke bare gi straff, men også se nærmere på hva som er årsken.

Se meg – ikke oppdra meg. Eller se at jeg kansje har det vanskelig og ikke vet hvordan jeg skal klare å sette ord på det. 

Mange av disse har aldri lært eller opplevd verken trygghet, gode rammer eller kjærlighet. Hvordan skal man kunne gi eller forstå noen man aldri har fått, opplevd eller lært?

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup