Om Løvetannavisen

Løvetannavisen er en folkeopplysningsavis for alt innen psykisk/fysisk helse og rus. Den ble stiftet 24.10.2015 og er en non-profittavis hvor vi i følge våre vedtekter ikke kan ta ut noen form for utbytte. Avisen distribueres gratis til 65 000 husstander i Vest-Agder. På sikt er målet å ha en egen avis i hvert fylke i hele landet. Gjennom Løvetannavisen vil vi sammen med kommunene og de frivillige organisasjonene oppnå kommunens visjon innenfor helse- og sosialsektoren: «Sammen tar vi ansvar». Videre er Løvetannavisens formål helt i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner.

Hensikten med Løvetannavisen

Løvetannavisen koordinerer og samler all informasjon om de tjenestetilbudene, mulighetene og rettighetene som finnes innen psykisk/fysisk helse og rus. Løvetannavisen vil gi et styrket tilbud til mennesker i utsatte grupper samt deres pårørende. Gjennom avisen vil vi få frem bredden i tilbudene. Både i det offentlige, private og frivillige.

Løvetannavisen tar mål av seg å bringe all slik informasjon på ett sted, samt fremme artikler som bryter ned tabu rundt rus og psykiatri. Dette fører til generell folkeopplysning. Ved å samle all informasjon på ett sted når man et langt bredere publikum. Man unngår dermed stigma. Samtidig får både brukere, pårørende og øvrige nyttige opplysninger. Dette bidrar til bedre levekår, forebygging og større muligheter for bruker- og pårørende tilpasset informasjon . Med andre ord en samhandling på grasrotnivå innenfor feltet.

Målgruppe

Målgruppen for Løvetannavisen er alle som selv er brukere, pårørende eller som på en eller annen måte er berørt innen feltene rus og psykiatri. Allmennheten som har lite kjennskap til disse områdene, er det også viktige å nå ut til. Dette gjelder også næringslivet, kommunene og frivillige organisasjoner. Både for informasjon og som en motivasjon til å jobbe forebyggende og tilretteleggende for brukergruppene.

På kun 1 ½ år har vi allerede 16 000 følgere på Facebook. Dette sier mye om hvor viktig denne avisen er, hvor mange vi når og hvor riktig vi treffer. Vi har også abonnenter fra hele landet. Både privatpersoner og i helsevesenet.

Viktigheten av å distribuere avisen gratis til alle husstander

Vi vet at når man står i en vanskelig situasjon klarer man ikke å utnytte sitt fulle potensiale, ergo er det gjerne svært krevende å lete opp nødvendig og tilpasset hjelpetilbud.

Det finnes mange gode brosjyrer og nettsider i dag, men av erfaring vet vi hvor vanskelig det er å finne ut hvor og hva man skal leter etter. Det er også stor fattigdom i Norge, og mange har ikke tilgang til hverken data eller internett. Mange voksne og eldre sliter også med bruk av digitale medier. 

Får man ut avisen gratis til alle husstander når man ut med tilbudene som finnes innen det offentlige, private og frivillige på en god, informativ og enkel måte. Man får ut faktaopplysninger fra fagpersonell om diagnoser, tilstander, rusmidler. Samt hvilke konsekvenser det kan få for både brukere, pårørende og samfunnet forøvrig.

Man har da også lettere for å se tegn og kan dermed enklere hjelpe seg selv eller andre. Ved å få ut historier fra brukere og pårørende vil de det måtte gjelde se at man ikke står alene og at det finnes både håp og muligheter. Man kommer i posisjon til å kunne gi hjelp på et mye tidligere tidspunkt. Ved å utgi Løvetannavisen gratis vil vi kunne hjelpe flere ved at disse målgruppene enklere vil få tilgang på nødvendig informasjon. Det vil si hvilke tilbud og muligheter som finnes mens man venter på hjelp i det offentlige.

På sikt vil man også få mindre køer i helsevesenet da man fordeler hjelpetilbudene mellom det offentlige, private og frivillige i mye større grad.

Her er noen av våre samarbeidspartnere:

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup