Politikere-Viktig møte med politikerene

Løvetannavisen og en rekke andre frivillige og ideelle organisasjoner møtte stor forståelse hos både politikerne da Batteriet nylig inviterte til et informasjons- og dialogmøte hvor alle fikk anledning til å presentere det arbeidet som hver enkelt driver. For Løvetannavisens del var det også viktig å få presentert avisen og dens formål for KrF-leder Knut Arild Hareide.

Politikere – Samtlige listetopper fra de politiske partiene i Kristiansand, stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan, Mandalordfører Tore Tallaksen, varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand og KrF-leder Knut Arild Hareide deltok alle på møtet.

Tilbakemeldingene fra et samlet politikerkorps var udelt positive. – Dere driver alle et viktig arbeid, og det har vært veldig verdifullt å høre mer om det arbeidet som drives, fremholdt Harald Furre, ordførerkandidat for Høyre i Kristiansand.

Ønsker økt kommunal støtte

Mette Gundersen, Arbeiderpartiets ordførerkandidat, mente samspillet mellom offentlige tjenestetilbud og det arbeidet som de ideelle organisasjonene driver, er viktig.

Det var imidlertid Vidar Kleppe fra Demokratene i Kristiansand som gikk lengst i å love økt støtte og engasjement fra Kristiansand kommunes side. 

– Dere driver alle et svært viktig arbeid, og fortjener all mulig takk, sa Kleppe, som strekte under at han vil arbeide for at politikerne i kommende fireårsperiode øker de økonomiske tilskuddene til både Blå Kors Kristiansand, Batteriet, Løvetannavisen og de andre organisasjonene som var representert.

Trenger driftsstøtte

I etterkant av møtet fikk Else Mari Hagen, initiativtaker til Løvetannavisen, et eget møte med KrF-leder Knut Arild Hareide.

Der kunne hun fortelle om svært mange tilbakemeldinger fra publikum etter at første utgave av Løvetannavisen kom i mai. 

– Tilbakemeldingene har vært udelt positive. Mange har meldt og ringt og sagt at «endelig får vi en avis som presenterer de ulike hjelpetilbudene som finnes, og hvor vi kan henvende oss», kunne Hagen fortelle Hareide.

– Flere har vært opptatt av om vi har økonomi til å fortsette. Frem til nå har det hele gått takket stort personlig engasjement, ikke minst fra annonsørene, sa Hagen, som videre fremholdt viktigheten av å få økt støtte til driften.

Hareide vil bidra

Hun fikk også informert om at Løvetannavisen ønsker å fokusere på hvordan det er å være bruker, pårørende, arbeidsgiver og arbeidskollega for dem som sliter med rus og/eller psykiske problemer. Hensikten er også å gi informasjon om hvilke tilbud og aktiviteter i privat og offentlig regi som finnes både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, og komme med reportasjer fra aktiviteter og tilbud.

Utgangspunktet var å gi ut en avis til så mange husstander som mulig i Vest Agder en gang i måneden. Vi ser imidlertid at svært mange har tatt kontakt etter at vi startet å komme ut. Mange av disse er hjemmehørende langt utenfor Vest Agders grense og spørsmålet har vært når vi skal gi ut en avis som blir landsdekkende, sa Hagen.

Rådgiver

Jeg håper virkelig dere får dette til, sa Hareide, som oppfordret Else Mari Hagen til å søke både kommunene i regionen og fylket, men også helse- og omsorgsdepartementet om midler for å sikre en god og stabil drift.

På spørsmål om Hareide kunne bidra i prosessen med å søke statlig støtte for å sikre at Løvetannavisen kan gis ut i et langt større geografisk område, lovet Hareide hjelp til å innkalle de rette politikerne på Stortinget til et informasjonsmøte. Han sa også han kunne være en rådgiver i prosessen overfor departementet med tanke på å søke om støtte til driften.

Jeg er utrolig takknemlig for interessen fra Hareide, sa en motiver Else Mari Hagen etter møtet.

4/WeqobYQnA3njOTM-JjkkO77kWri1xq2RTLZ8HreX0X4
Velkommen til Løvetannavisen
Hold deg oppdatert - fyll inn boksene nedenfor
Nei takk, ta meg videre
Takk for påmelding. Du må bekrefte e-postadressen din før vi kan sende deg nyheter. Sjekk innboksen din, og følg instruksjonene.
Vi deler ikke din informasjon med noen tredjeparter!
×
×
WordPress Popup