Fakta – om – ADHD og ADD

Hva er ADHD og ADD

ADHD betyr attention deficit hyperactive disorder, altså oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse. Tidligere brukte man også begrepet ADD om en annen variant av diagnosen men denne er ikke lenger i hyppig bruk. Hyperaktiviteten kan gi seg uttrykk i at man ikke klarer å sitte i ro eller må fikle med noe hele tiden, en indre uro som ikke lar seg kontrollere. Impulsiviteten kan vise seg som en trang til å avbryte andre når de snakker, ikke klare å vente på tur eller å handle uten å tenke seg om. Den uoppmerksomme delen av diagnosen handler ofte om at man ikke klarer å følge med i det som skal gjøres, man klarer ikke å fullføre en oppgave eller planlegge en prosess.

lidelser

 

Tre ulike undergrupper for adhd

ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv, ADHD uoppmerksom type (tidligere ADD) og ADHD kombinert type. Er man i gruppen hyperaktiv/impulsiv er man meget motorisk urolig og har problemer med å kontrollere impulser ved for eksempel snakking eller å vente på tur. Den uoppmerksomme gruppen er de som strever med oppmerksomheten uten å være hverken motorisk urolige eller impulsive i stor grad. Rundt 30 % finnes i denne gruppen. De har store konsentrasjonsproblemer, strever med å holde fokus og arbeider langsomt. Den kombinerte gruppen er også den største. Her finner vi altså dem som både er hyperaktive, impulsive og uoppmerksomme.

Tilleggsvansker

Mange med en ADHD-diagnose har også tilleggsvansker som for eksempel læse- og skrivevansker, depresjon, atferdsforstyrrelse, tics, søvnproblemer og angst er de vanligste. Det er viktig å ta hensyn til også disse da man skal møte et barn eller en voksen med ADHD.

 

Kilde:

Adhdnorge.no

Helsedirektoratet.no

Fhi.no